Pedigree Ikkyu

 

Ch.Kojou No Beni Go Takaoka Kojoudou  

(NHSB 2645899 NIPPO H18-32820 )

             (Imp.Japan)

 


      Nederlands Junior Champion

   CH.Pays Bas            

Beni No Nishikimaru Go Kyouto Daigo Kensha
(NIPPO H17-32329)

 

Benitora Go Souraka Oonakasou
(NIPPO 11-24721)

Benitatsuhime Go Shiga Murayamasou
(NIPPO 14-21740

Sora Go Housendou
(NIPPO H17-19288)

Rikimaru Go Noto Heiseian
(NIPPO 16-10252)

Hotaru Go Yamato Shinzansou
(NIPPO 14-27669)

Ch. Bindja van de Berenfarm

Ch.Belgique

Ch.Luxembourg

Sensei Snostorm Lord of the Rings

Ch. Fanfair Snostorm Ringside Rebel

Ch.Sensei Snostorm's Just a Dream

Yonaka Natsukashii

Vakegata of Shakkosow

Ch. Qukimembi of Shakkosow

 

                                                                                   

Kurokobun Go Higo Yamashita Kensha (AA grand- père)

Kurokobun Go Higo Yamashita Kensha

Yamashiro No Ryuuko Go Kyouto Daigo Kensha (AA grand-père)

Yamashiro No Ryuuko Go Kyouto Daigo Kensha

Kobun Go Yokohama Miyakosou            Koban Go Sagami Murasakisou

Kobun Go Yokohama Miyakosou Koban Go Sagami Murasakisou

(AA grand-père)                       (AAA grand-père)

Date de dernière mise à jour : 02/07/2021