Shiba inu chiots Natsu & Ikkyu 26 septembre 2011

Shiba inu les premiers chiots de C'Natsu Hime of Nagaregumo & Of Flanders Crown Ikkyu 2 mâles et 1 femelles Kintaro,Kiyomi Hime, Kazuya

dog puppy shiba inu chiots shiba shiba belgique